Dohánytermékek vizsgálati tapasztalatai

A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, a Tanács 2011/64/EU irányelvének elemzését végző nemzetközi tanácsadó cég a Bizottság javaslatára a magyar „vámlaboratóriumot”, a Szakértői Intézetet kereste fel a dohánytermékek vizsgálati tapasztalatainak megismerésére, egyeztetésére, mint a területen jelentős tapasztalattal rendelkező laboratóriumot. A felmerült kérdések megbeszélésén a NAV Központi Irányítás Vám Főosztály és a Jövedéki Főosztály delegált tagjai is részt vettek.