Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
3015/2014. útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról szóló 3016/2013. útmutató módosításáról
2015.01.06.

 Archív: 2020.01.08.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott
 3015/2014. útmutató
a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról szóló 3016/2013.  útmutató módosításáról

 A kiviteli vámeljárások végrehajtásáról szóló 3016/2013. útmutató (a továbbiakban: útmutató) érvénybe lépésétől eltelt időszakban a gyakorlati alkalmazás a módosítás igényét vetette fel, ezért az alábbi módosító útmutatót adom ki.

1. Az útmutató 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Normál és egyszerűsített eljárás esetén is 0-24 óráig nyújtható be a kiviteli vámáru-nyilatkozat, de normál eljárásban a kiviteli vámeljárások kizárólag az érintett kiviteli vámhivatal ügyfélfogadási idejében – mely időintervallumot az adott Igazgatóság Ügyrendjében meghatározott, a vámigazgatási eljárás helyszínén kifüggesztett ügyfélfogadási rend határoz meg – kerülnek lefolytatásra. Egyszerűsített eljárás alkalmazására a Vámkódex 76. cikkében foglaltak szerint, a vámhatóság által – a VK-VHR 253-253l. cikkeiben meghatározottak szerint – kiadott engedély birtokában van lehetőség.

2. Jelen útmutató az aláírás napjától érvényes azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2014. december 30.

dr. Vida Ildikó
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
elnöke

 

 

Letölthető dokumentumok