Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Információs füzetek - 2013.
2013.12.11.
Archív: 2014. 07. 03.

Ön ezen az oldalon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakemberei által készített tájékoztató anyagokat olvashatja. Ezen tájékoztató anyagok természetesen csak a fontosabb előírásokat, normákat tartalmazzák. Ha ez a tájékoztatás nem nyújt kellő mélységű eligazítást, kérjük, bátran forduljon ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz, ahol konkrét kérdésére szakszerű választ kap.

Az Adobe Reader (pdf fájlok olvasásához) letölthető innen

1.

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai 

2.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

3.

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

4.

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása 

5.

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

6.

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai

7.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapvető szabályai (ekho)

8.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

9.

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai

10.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai

11.

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 

12.

Társas vállalkozások, társas vállalkozók járulékfizetésének alapvető szabályai

13.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

14.

Tevékenységét kezdő adóalany általános forgalmi adó kötelezettségének alapvető szabályai

15.

A külföldi utast megillető adómentesség alapvető szabályai

16.

Az új közlekedési eszközöknek az Európai Közösség más tagállamából történő beszerzésének és értékesítésének alapvető szabályai

17.

A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfaadózásának alapvető szabályai

18.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai

19.

A visszterhes vagyonátruházási illeték

20.

Az öröklési illeték

21.

Az eljárási illetékek és az igazgatási, bírósági szolgáltatások díja 

22.

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

23.

Önellenőrzés

24.

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

25.

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni

26.

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából

27.

Tájékoztató a közösségi adószámról

28.

Társasházak adózásának alapvető szabályai

29.

Az általános szabályok szerint adózó áfaalanyoknak a közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfakötelezettségének legfontosabb szabályai

30.

A fizetési kedvezmény alapvető szabályai

31.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések

32.

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez

33.

Az adóhatóság telefonos ügyintéző rendszere

34.

Az adó-és vámhatósági eljárásokra vonatkozó illetékszabályok

35.

Tájékoztató bankkártyás adófizetésről

36.

A gépjármű és pótkocsi megszerzésére vonatkozó illetékszabályok

37.

Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisról

38.

Az ajándékozási illeték

39.

Távközlési adó

40.

Tájékoztató a bejelentés-köteles játékokra vonatkozóan 

41.

A társasági adózás alapvető szabályai 2013

42.

Kisvállalati adó (KIVA)

43.

Energiaadó 2013

44.

Pénzügyi tranzakciós illeték 2013

45.

Biztosítási adó

46.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

47.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

48.

Környezetvédelmi termékdíj 

49.

A szociális hozzájárulási adóról

50.

A baleseti adóról

51.

A kulturális adóról

52.

A közúti árufuvarozási, személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adó-visszaigénylés lehetősége

53.

Népegészségügyi termékadó (NETA) 

54.

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere

55.

Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok

56.

Az engedélyezett gazdálkodói státusz általános jellemzői

57.

Az EMCS alkalmazása

58.

Tájékoztató a nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységekről

59.

1. rész

- A vám- és pénzügyőri Igazgatóságok Európai Unió külső vámhatárán működő határkirendeltségeinek nyitvatartási ideje

2. rész

- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi

60.

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

61.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

62.

Ajövedéki biztosíték bankgarancia formájában történő biztosítása