Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Újdonságok, határidők a 2008. évről benyújtandó 0853 és 0853E személyi jövedelemadó bevallásokban
2009.05.07.

Archív: 2010.01.31.

A 2008. december 9-én kihirdetett módosító törvény rendelkezései szerint változtak a magánszemélyek 2008. évi adókötelezettségének teljesítésére vonatkozó szabályok.

Az adókötelezettség teljesítését nagymértékben megkönnyíti az önadózás újonnan bevezetett formája, az állami adóhatóság közreműködésével elkészíthető egyszerűsített bevallás. Az új lehetőség bevezetésével egyidejűleg megszűnt az adóhatósági adómegállapítás.

A 2008. évre vonatkozó adókötelezettség teljesítésekor a magánszemély a következő három lehetőség közül választhat:

 • önadózóként benyújtja a 0853-as bevallást,

 • az adóhatóság közreműködésével egyszerűsített bevallást (0853E) nyújt be,

 • a munkáltatótól (társas vállalkozástól) kéri az éves adójának a megállapítását (08M29).

 

I. Tájékoztató a 0853-as bevallásról

A 0853-as nyomtatványon kell bevallani, illetve elszámolni a 2008. évi személyi jövedelemadót, a különadót, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, az egészségügyi hozzájárulást és az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély járulékát. Ebben az évben is visszaigényelhető a bevallásban a járulékfizetési felső határt meghaladóan levont járulék összege.

A 0853-as bevallás benyújtására, az adó megfizetésére előírt határidő az egyéni vállalkozónak nem minősülő és az általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemélyek, valamint a tevékenységüket 2008. évben megszüntető egyéni vállalkozók esetében

2009. május 20.

A bevallás az egységcsomagban található borítékban 2009. május 20-áig díjmentesen postára adható.

A 0853-as nyomtatvány az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) is letölthető és az internetes program segítségével kitölthető.

Az Abevjava platform független keretprogram által nyújtott különleges szolgáltatás ebben az évben is biztosítja, hogy a nyomtatvány egyes oldalaihoz, soraihoz tartozó kitöltési útmutató szövegablakban, a nyomtatvány kitöltése közben interaktív módon megtekinthető legyen.

Az internetes program segítségével kitöltött bevallását elektronikus úton is benyújthatja az a magánszemély, aki az okmányirodában regisztráltatta magát.

A bevallásban megállapított befizetendő adót a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig, azaz 2009. május 20-áig kell megfizetni.

Az adózók élhetnek az újonnan bevezetett kedvező részletfizetési lehetőséggel is. Az új szabály szerint a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély az adóbevallásban befizetendő kötelezettségként megállapított 100 ezer forintot meg nem haladó személyi jövedelemadóját havi egyenlő részletekben, legfeljebb négy hónap alatt pótlékmentesen megfizetheti. A pótlékmentes részletfizetési lehetőség igénybevételéről a 0853-as bevallás főlapján lehet nyilatkozni. A részletfizetési lehetőséget az egyszerűsített bevallást benyújtó magánszemélyek is választhatják.

A visszaigényelhető adót, járulékot ebben az évben is a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül, de legkorábban 2009. március 1-jétől kaphatják meg az adózók.

Az a magánszemély, aki a bevallási kötelezettségét az előírt határidőre nem teljesíti, 2014. december 31-éig a 0853-as bevallási nyomtatvány benyújtásával pótolhatja azt.

Leggyakoribb hibák az ’53-as adóbevallásban

 • Jellemzően, hiányzik az adózó aláírása a papíralapon benyújtott bevallásról, de gyakran előfordul a téves adóazonosító szám feltüntetése is – férj adóazonosítóját írja a be a feleség vagy elír adózó egy számot – ilyenkor a bevallás hibásnak minősül, függetlenül attól, hogy számszakilag tökéletes a kitöltése.

 • Sokszor előfordul, hogy nem jelölik meg a bevallás főlapján, ha a visszaigényelhető összeget vissza szeretnék kérni adózók.

 • Abban az esetben, ha a magánszemély jövedeleméből a kifizető adóelőleget vont le, azt az összeget nem a megfelelő sorban tünteti fel adózó, mert saját kötelezettségként írja be, nem a kifizető által levont adóelőlegként. Ekkor fizetési kötelezettsége keletkezhet adózónak a bevallása szerint, holott valójában erről szó sincs.

 • Gyakran előfordul, hogy adózó munkáltatójának nyilatkozott és kérte a munkáltatói adómegállapítást, és utóbb beadja a 0853-as bevallását is, de erről nem értesíti az adómegállapítással megbízott munkáltatóját.

 • Sokan követik el a rendelkezési jogosultság (önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezmény esetében) során, hogy a saját folyószámlájukat tüntetik fel az utalás helyeként. Többen felejtkeznek el a különadó fizetési kötelezettségük bevallásáról is.

Az utóbbi években egyre elterjedtebb az adóhatóság által biztosított programok használata.

Az új, platform független bevalláskitöltő keretprogram általánossá vált. Így a megújult programok előnyeit már az adózók teljes körének biztosítani tudja az adóhatóság, nem csak azoknak, akik Windows operációs rendszert használnak. Az Abevjava program biztosítja az un. aktív help alkalmazását, amely az egyes sorok kitöltése során, egy új ablakban a kitöltéshez szükséges útmutatót jeleníti meg. Így bármikor, amikor szükségesnek tartja adózó, megnézheti az adott sorhoz tartozó magyarázatot. További előnye az internetes program alkalmazásának, hogy az ott található útmutató lényegesen részletesebben tartalmazza a magyarázatokat (pl.: az ingatlan értékesítésével összefüggő régi szabályok is olvashatók, az új előírások mellett). Az alkalmazással összefüggő leírást figyelmesen olvassák el, mert ez biztosítja, hogy valóban könnyen lehessen élni a program adta lehetőséggel.

Az internet alkalmazása biztosítja, hogy számszakilag pontos adatot tartalmazzon a bevallás. Figyelnie kell adózóknak azonban arra is, ha átír (javít) egy korábbi értékadatot, mindig vegye igénybe a „mezők újraszámolása” menüpontot, mert így biztosan helyes lesz a bevallás. Célszerű a kinyomtatás (elektronikus elküldés előtt) az „ellenőrzés” menüpont igénybevétele, mert az esetleges további összefüggésre még felhívja a program a bevallást készítő figyelmét.

 

II. Tájékoztató az egyszerűsített bevallásról

2008. évtől a magánszemély a személyi jövedelemadó megállapítási kötelezettségének az önadózás keretén belül, az állami adóhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallással is eleget tehet. Az adóhatóság egy lehetőséget kínál annak érdekében, hogy minél kevesebb időt kelljen a magánszemélynek a bevallása kitöltésére fordítani.

Határidők:

2009. április 30-ig érvényes nyilatkozat esetén a 0853E bevallás ajánlatot kézhez kapják a megadott postai vagy e-mail címre, elektronikus tárhelyre a magánszemélyek.

2009. május 20. A 0853E bevallás visszaküldése postai/elektronikus úton az adóhatóság részére.

Az adóhatósághoz a végleges adatok alapján 341 170 db 0853Ny jelű nyilatkozatot nyújtottak be a magánszemélyek, amely az egyszerűsített adóbevallás elkészítésének az egyik feltétele.

A nyilatkozatok felülvizsgálata során a törvényi feltételeknek nem megfelelő, illetve egyéb ok miatt kizárásra kerülő (duplán benyújtott) nyilatkozatot adó 1.695 magánszemélyt az adóhatóság levélben tájékoztatja az elutasítás okáról és arról, hogy a bevallási kötelezettségüket a 0853-as bevallás beadásával kell teljesíteniük. A nyilatkozat benyújtását követően elhunyt 158 magánszemély, továbbá a cím és egyéb azonosító adatot nem tartalmazó és ezért hibás, javíthatatlan nyilatkozatot adó 284 magánszemély nem kap értesítést.

Tekintettel arra, hogy 339.033 magánszemély felelt meg az egyszerűsített bevallási ajánlat készítés feltételeinek, azonban 29.690 magánszemély a bevallási kötelezettségét időközben már teljesítette, így az adóhivatal 295.521 bevallási ajánlatot kézbesített postai, illetőleg elektronikus úton. Azon 13.822 fő magánszemély, akinek munkáltatói/kifizetői adat hiányában nem készül ajánlat, értesítő levelet küldött az adóhatóság.

Az ajánlat mellékleteként az 1+1%-os rendelkező nyilatkozaton túl, az adóhatóság közli az ajánlat alapjául szolgáló, rendelkezésére álló adatokat is, így a munkáltató(k) és/vagy kifizető(k) magánszemélyre vonatkozó adatszolgáltatásait, továbbá az adókedvezmény(ek)re jogosító igazolás(ok)kal kapcsolatos adatokat. A magánszemély a birtokában lévő igazolásokkal össze tudja hasonlítani a megküldött adatokat, amelyekből az adóhatóság számolt. Az ajánlattal összefüggő tájékoztató levélben minden fontos információt megtalálhatnak a magánszemélyek.

Ha a bevallási kötelezettség elektronikus teljesítése érdekében az okmányirodánál még nem regisztrált magánszemély, a nyilatkozat nyomtatványon megadott e-mail címmel felhatalmazhatta az adóhatóságot, hogy az adatokat az e-mail címére küldje meg. Ebben az esetben a megadott e-mail címre egy nyolcjegyű biztonsági (azonosító) kódot küldött el a hivatal. A megadott biztonsági (azonosító) kód és az adóazonosító jel megadása után lesz lehetősége megnyitni az adóhivatal által elkészített bevallás ajánlatot.

Ha a magánszemély nem kapta meg vagy elvesztette a 0853E bevallás ajánlatot, bármelyik Ügyfélszolgálati Irodában ismételten beszerezheti azt.

A 0853E bevallás ajánlatban az adóhatóság által közölt adatok az arra kijelölt rovatokban javíthatók, felülírhatók, ha a magánszemély véleménye, a rendelkezésre álló igazolások, illetve döntése alapján nem ért egyet azokkal. A lehetőségen túl az adózónak kötelezettsége is a bevallás ajánlat javítása akkor, ha olyan jövedelemről van igazolása, mely az előzetes kitöltésben nem szerepel, illetve ha a jövedelem nagysága oly módon változik, hogy a szja-törvényben meghatározott jövedelem korlát okán az szükséges.

Az aláírt, módosítás, kiegészítés nélkül visszaküldött bevallás esetén a fizetési kötelezettséget 2009. május 20-áig kell tejesíteni, függetlenül attól, hogy a magánszemély a bevallást mikor juttatja vissza az adóhatósághoz. Abban az esetben, ha az adóhatóság honlapján közzétett program segítségével módosítja a bevallást az adózó és azt elektronikus úton vagy kinyomtatva, papíron küldi vissza az adóhatósághoz az adózó, úgy szintén május 20-áig kell megfizetni az adót. Ugyanis ilyen esetben az adóhatóság külön értesítést nem küld.

Módosított, kiegészített bevallás esetében az adót a tértivevényes értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni.

A visszatérítési jogosultságot tartalmazó bevallás esetén a beérkezéstől számított, illetve a javításról levélben történő tértivevényes értesítésnek a kézhezvételétől számított 30 napon belül utalja ki az adóhatóság a magánszemély részére a visszajáró összeget. 

Az elfogadott, jóváhagyott 0853E bevallás (javítás után is) az önadózás keretében teljesített 0853-as bevallással és a munkáltatói adó-megállapítással egyenértékű bevallásnak minősül.

A pótlékmentes legfeljebb négy egyenlő részben részletfizetés igénybevételéről a magánszemély a 0853E bevallás ajánlaton nyilatkozhat.

Az egyszerűsített bevallás önellenőrzését, adózói javítását (helyesbítését) a bevallás benyújtására előírt határidőt követően a 0853-as bevallás megfelelő kitöltésével lehet végrehajtani.

 

III. A 0853 és 0853E bevallásban kérhető részletfizetési lehetőség

Az adózás rendjéről szóló törvény 2009. január 1-től hatályos módosítása szerint, a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély személyi jövedelemadó bevallásában nyilatkozhat úgy, hogy a bevallott, 100 000 Ft-ot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét pótlékmentes részletfizetés keretében, az esedékességtől számított legfeljebb 4 hónapon keresztül, havonként egyenlő részletekben teljesíti. Ebben az esetben nem kell külön kérelmet benyújtania és nem kap határozatot az adózó, mert amennyiben a feltételeknek megfelel, úgy „automatikusan élhet a részletfizetés lehetőségével, de csak a személyi jövedelemadó kötelezettsége tekintetében.

A kedvezmény igénybevételének személyi feltételei:

 • csak magánszemély érvényesítheti,

 • vállalkozói tevékenységet nem folytatott 2008-ban,

 • általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett.

A kedvezmény igénybevételének további feltételei:

 • a bevallott befizetendő személyi jövedelemadó ne haladja meg a 100.000 Ft-ot,

 • a bevallott befizetendő személyi jövedelemadó meghaladja a 100.000 Ft-ot, de a bevallásban a más adónemekben kimutatott visszajáró adó összegét ugyanezen bevalláson átvezetteti a magánszemély, és így a tényleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség a 100.000 Ft-ot nem haladja meg,

 • a kedvezmény az esedékességtől számított legfeljebb 4 hónapos időtartamot érinthet (lehet 2 vagy 3 hónap is),

 • havonként egyenlő részletekben kell megfizetni (ha az összeg csak úgy osztható részletekre, hogy maradék keletkezik, azt az első hónap kötelezettségeként kell számításba venni),

 • az adózó a részleteknek megfelelő összegű befizetéseit határidőben teljesíti.

Amennyiben a benyújtott 0853, illetve 0853E bevallásban szerepeltetett kedvezmény iránti igény érvényesítésének a magánszemély az előzőekben felsoroltak szerinti feltételeknek nem felel meg, úgy a kedvezményre vonatkozó nyilatkozatot az adóhivatal határozattal elutasítja.

Egyéb szabályok:

 • a kedvezményre vonatkozó kérelemről kizárólag a 0853 és 0853E alapbevalláson lehet nyilatkozni, azaz helyesbítéssel, önellenőrzéssel nem pótolható,

 • a pótlékmentes részletfizetési kedvezmény a bevallás pótlására nyitva álló abszolút határidő, azaz az utólagos adóellenőrzés megkezdésének, ennek hiányában pedig az adó megállapításához való jog elévülésének napjáig érvényesítheti, a késedelmet igazoló kérelem egyidejű benyújtása mellett. 

 

IV. Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 százalékának felajánlásáról

Az előző évhez hasonlóan a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi. Így az a magánszemély, aki egyszerűsített bevallást ad, vagy az adóhatóság közreműködése nélkül készíti el a bevallását, a nyomtatvány megfelelő lapjának kitöltésével rendelkezhet az általa megjelölt kedvezményezettek javára.

A 0853-as bevallás vagy a 0853E egyszerűsített bevallás elektronikus úton történő benyújtása esetén akkor küldhető el a rendelkező nyilatkozat a nyomtatvány részeként, ha az adóbevallást a magánszemély saját maga készíti el, vagy ha az adóbevallás elkészítésével megbízott képviselő meghatalmazása a rendelkező nyilatkozat megküldésére is kiterjed.

Lehetőség van arra is, hogy a magánszemély a 0853E egyszerűsített bevallással vagy az adóhatóság közreműködése nélkül benyújtott 0853-as bevallással együtt, de külön lezárt (az adóazonosító jelével ellátott) borítékban küldje meg a rendelkező nyilatkozatát.

A rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül lezárt (adóazonosító jellel ellátott) borítékban személyesen vagy postán, illetve elektronikus űrlapként elektronikus úton is eljuttatható az adóhatósághoz.

Azon magánszemélyek is rendelkezhetnek az adójuk 1+1 százalékáról, akiknek az adóját a munkáltató állapítja meg. Ilyen esetben a rendelkező nyilatkozatot lezárt borítékban legkésőbb 2009. május 10-éig kell átadni a munkáltatónak, aki (amely) 2009. május 20-áig eljuttatja azt az adóhatósághoz.

Újdonság a 2008. évről benyújtott személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó 1+1%-os nyilatkozatok rendelkezését illetően, hogy a kedvezményezettekhez célba érkező felajánlásokról az adóhatóság tájékoztatja a felajánlókat. A tájékoztatás kizárólag elektronikusan történik. Az a magánszemély is kaphat tájékoztatást, aki nem elektronikusan nyújtotta be a bevallását, ha azt – az erre irányuló nyilatkozatával – külön kéri, és legkésőbb a tájékoztatás elküldéséig az okmányirodánál regisztráltatja magát.