Ügyintézés a NAV Szakértői Intézeténél

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyfelekkel és az eljárásban résztvevőkkel.

Az Eüsztv., valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet (eVhr.) értelmében 2019. január 1-jétől az adózó kizárólag elektronikusan, a Kormány által ingyenesen biztosított elektronikus tárhelyen: az egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezet cégkapun, míg az egyéni vállalkozó ügyfélkapun keresztül járhat el.

A kérelmet az adózó meghatalmazottja is benyújthatja. Ehhez a képviseleti jogosultságot igazolni kell.

A kérelem elektronikus benyújtása esetén a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a NAV-hoz. Az elektronikusan benyújtott nyomtatványt ugyanis a NAV csak akkor tudja befogadni, ha a benyújtó képviseleti jogosultságát előzetesen regisztrálta.

A képviseletről bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)

  • „A NAV által rendszeresített ÁNYK űrlapok elektronikus úton történő benyújtásának módja, valamint a képviselet bejelentése 2019.”
  • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7007/2019. felhívása a vámjogi képviseletre vonatkozó szabályokban bekövetkező változásokról

című tájékoztatókban található.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti elektronikus ügyintézés általános szabályairól bővebben a NAV honlapján található, Információs füzetek 32. számában tájékozódhat.

A NAV Szakértői Intézete hatáskörébe tartozó ügyek intézésére az alábbi módokon van lehetőség:

Szakmai vélemény iránti kérelem

A termékek áruosztályozása, adójogi minősítése, illetve valamely paraméterének (pl. alkoholtartalom, cukortartalom, sótartalom, stb.) laboratóriumi vizsgálata kapcsán kérelmezhető a NAV Szakértői Intézeténél szakmai vélemény.

A szakmai vélemény iránti kérelem elektronikus benyújtása az Általános nyomtatványkitöltő program (továbbiakban: ÁNYK) NAV_V04 nyomtatványának kitöltésével és elektronikus úton történő benyújtásával lehetséges. Mellékletként csatolni kell a szakmai vélemény iránti kérelem formanyomtatványt, melyen további információk tüntethetők fel. Termékminta benyújtása esetén azt a kérelem benyújtásakor jelölni szükséges, illetve a termékmintán a kérelemre kapott iktatószámot fel kell tüntetni.

A szakmai vélemény iránti kérelem formanyomtatvány letölthető: innen.

A kérelmet benyújtó kizárólag elektronikusan, a Kormány által ingyenesen biztosított elektronikus tárhelyen: az egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezet cégkapun, míg az egyéni vállalkozó ügyfélkapun keresztül járhat el. 

 

Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás (KTF) iránti kérelem

Kötelező érvényű Tarifális Felvilágosítás határozat iránti kérelmet a gazdálkodó abban az esetben nyújthat be, ha a kérelem ténylegesen tervezett, nemzetközi áruforgalommal kapcsolatos tevékenységhez kapcsolódik.

A Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás iránti kérelem, illetve az ahhoz kapcsolódó információk kizárólag az EBTI rendszerben az ún. Gazdálkodói Portálon (Trader Portal) keresztül nyújthatók be, amelynek elérhetősége: https://customs.ec.europa.eu/gtp/.

A kérelem más módon (ÁNYK, e-Papír, e-mail, posta) nem nyújtható be.

A NAV Szakértői Intézete részéről történő mindenfajta kommunikáció (pl.: pótinformáció kérés, határozat közlés) szintén az EBTI rendszerben zajlik. Ez alól kivételt képez a KTF-határozattal kapcsolatos jogorvoslati eljárás (pl.: fellebbezés benyújtása), mely az ÁNYK NAV_V05 nyomtatványának kitöltésével nyújtható be.

Az EBTI rendszerrel kapcsolatos további információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján (link: https://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aruosztalyozsa/EBTI3), illetve az alábbi linken az Európai Bizottság hivatalos honlapján is elérhetők:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-taiff/binding-tariff-information-bti/how-i-can-access-eu-trader-portal_en

A kérelmet benyújtó kizárólag elektronikusan, az EBTI rendszeren keresztül járhat el.

 

Kötelező érvényű Származási Felvilágosítás (KSZF) iránti kérelem

Kötelező érvényű Származási Felvilágosítás határozat iránti kérelmet a gazdálkodó abban az esetben nyújthat be, ha a kérelem ténylegesen tervezett, nemzetközi áruforgalommal kapcsolatos tevékenységhez kapcsolódik.

A Kötelező érvényű Származási Felvilágosítás iránti kérelmet elektronikus úton az ÁNYK NAV_V02_KSZF nyomtatványának használatával elektronikus úton kell benyújtani a NAV Szakértői Intézetéhez. A jogorvoslati kérelem esetén az ÁNYK NAV_V05 nyomtatványt kell használni.

A kérelmet elektronikusan a Kormány által ingyenesen biztosított elektronikus tárhelyen: az egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezet cégkapun, míg az egyéni vállalkozó ügyfélkapun keresztül járhat el.

A nemzeti vámjogszabályok rendelkezései értelmében ezek a kérelmek az itt meghatározott formanyomtatványok használata mellett papír alapon is benyújthatók.

 

Kötelező érvényű KN-kód besorolás iránti kérelem

A hazai jövedéki alanyokat és jövedéki termékeket érintő jogintézmény, amely a termék KN-kódját, illetve adójogi besorolását tartalmazza. A NAV által indított, folyamatban lévő ellenőrzés időtartama alatt az ellenőrzött személy nem kérhet kötelező érvényű KN-kód besorolást.

A Kötelező érvényű KN-kód besorolás iránti kérelem, illetve az ahhoz kapcsolódó információk az ÁNYK NAV_J46 nyomtatványának kitöltésével, kizárólag elektronikusan nyújtható be a NAV Szakértői Intézetéhez.

A Kötelező érvényű KN-kód besorolásról bővebb információk itt találhatók.

A kérelmet benyújtó kizárólag elektronikusan, a Kormány által ingyenesen biztosított elektronikus tárhelyen: az egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezet cégkapun, míg az egyéni vállalkozó ügyfélkapun keresztül járhat el.