Tájékoztató a kötelező érvényű KN-kód besorolásról

A kötelező érvényű KN-kód besorolás a NAV Szakértői Intézet által kiadott, az adófizetési kötelezettség meghatározásánál és az adómérték alkalmazásánál - a termék változatlan összetétele esetén - kötelező érvénnyel bíró KN-kód megállapítást és adójogi besorolást tartalmazó határozat, mely a hatóságra és a gazdálkodóra nézve is kötelező érvénnyel bír. A kötelező érvényű KN-kód besorolás kizárólag a hazai adóalanyokat és jövedéki termékeket érintő jogintézmény.

Kötelező érvényű KN-kód besorolás iránti kérelem benyújtására jogosultak köre:

  • adóalany;
  • állami adó- és vámhatóság (az adóalany egyidejű értesítése mellett).

Kötelező érvényű KN-kód besorolás iránti kérelem benyújtható:

  • az adóalany által előállított, felhasznált, beszerzett jövedéki termékre;
  • valamint az olyan termékre, amelynek előállításához jövedéki terméket használnak fel.

A NAV által indított, folyamatban lévő ellenőrzés időtartama alatt azonban az ellenőrzött személy nem kérhet kötelező érvényű KN-kód besorolást.

Kötelező érvényű KN-kód besorolás kérelem benyújtásának feltételei:

Kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be a NAV Szakértői Intézet részére: az egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezet cégkapun, míg az egyéni vállalkozó ügyfélkapun keresztül járhat el. A kérelem, illetve az ahhoz kapcsolódó információk az ÁNYK NAV_J46 nyomtatványának (Kötelező Érvényű KN-kód besorolás iránti kérelem) kitöltésével nyújtható be.

A NAV_J46 formanyomtatvány elérhetősége:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok?complex=false&textsearch=j46&x=90&y=14

A kötelező érvényű KN-kód besorolás iránti kérelemhez csatolni kell:

  • a besorolandó termék leírását, összetételét tartalmazó dokumentumot (termékspecifikációt, analízis bizonyítványt),
  • a besorolandó termék - kivéve csendes bor - gyártmánylapját, energiatermék esetében az előállítás technológiai leírását,
  • a besorolandó termék kiszerelési egységét és módját, valamint felhasználási területét és módját tartalmazó leírást,
  • a besorolást elősegítő további iratokat.

Ha a kötelező érvényű KN-kód besorolást az állami adó- és vámhatóság kezdeményezte, az adóalany köteles a fenti információkat az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátani.

Költségek

A kötelező érvényű KN-kód besorolásról szóló határozat kiadása költségmentes, amennyiben nem kerül sor termékminta laboratóriumi vizsgálatára.

Az eljárás során gyakran indokolt a termékminta laboratóriumi vizsgálata, amellyel igazolható vagy ellenőrizhető az adóalany által megadott termékösszetétel és a KN-kód megállapításhoz szükséges paraméter.

Kérelemre végzett kötelező érvényű KN-kód besorolás esetén a termékminta szolgáltatásának, valamint az állami adó- és vámhatóság által elvégzett vizsgálatnak a költsége a kérelmezőt terheli. A költségtérítés mértékéről, megfizetésének módjáról az állami adó- és vámhatóság végzést hoz.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete által végzett vizsgálatok díjainak elérhetősége:

https://www.nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/szakertoi_intezet/helyi_hirek_barm/vizsgalatok_dija_20200323.html

Kötelező érvényű KN-kód besorolás határozata

A határozat a jövedéki adóról szóló törvényben előírt KN-kódot (a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrában meghatározott, nyolc számjegyű áruazonosító szám), illetve adójogi besorolást tartalmaz.

A NAV Szakértői Intézet határozat formában dönt a besorolásról, amely fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, rendelkezéseit a határozat közlésének napját követő naptól kell alkalmazni. Az adóalany terhére a kötelező érvényű KN-kód besorolással vagy annak megváltoztatásával összefüggő adókötelezettség vagy jogkövetkezmény a KN-kód besorolás kötelezővé válásának napját megelőző időszakra nem állapítható meg.