A KOMA miatt is érdemes elolvasni az eBEV értesítést

Számos előnyt élvez az, aki szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA). A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hónapról hónapra felülvizsgálja az adatbázist és tapasztalatai szerint a leggyakrabban a bevallási határidő elmulasztása miatt kerülnek ki a KOMA-ból.

Gyakran előfordul, hogy az adózók a hiányzó bevallást ugyan benyújtják, de például valamilyen kitöltési hiba miatt azt nem dolgozza fel a NAV rendszere, és így valójában nem zárult le a benyújtás folyamata sem.

A bevallások beküldésekor az elektronikus tárhelyre értesítés érkezik, amit célszerű figyelmesen átolvasni. EBEV elfogadó nyugtát csak az kap, aki sikeresen nyújtotta be bevallását. A nyugtán szerepel a NAV iktatószáma (vonalkód, bárkód). Más azonban a tárhelyre érkező értesítés, ami kitöltési hibáról és a benyújtás sikertelenségéről is szólhat. Ez az úgynevezett eBEV elutasító nyugta.

A hiányzó bevallások – azon túl, hogy az illető kikerül KOMA-ból – egyéb eljárásokat is akadályoznak, többek között a tartozásmentességre vonatkozó igazolások kiadását és az átvezetési- kiutalási kérelmek feldolgozását is.

Az szerepelhet és maradhat a köztartozásmentes adózói adatbázis tagja, aki hónapról hónapra megfelel a következő feltételeknek:

  • az adózónak a közzétételt megelőző hónap utolsó napján ne legyen a NAV-nál nyilvántartott nettó tartozása, valamint köztartozása; továbbá
  • az esedékes bevallásokat és befizetéseket maradéktalanul teljesítse;
  • ne álljon csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt;
  • csoportos adóalanyként ne legyen áfa-, illetve társaságiadó-tartozása;
  • az adó megfizetésére kötelezettként ne legyen lejárt esedékességű tartozása.