Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
3014/2014. útmutató a korlátozás és tilalom hatálya alá tartozó termékköröket érintő vámeljárások feldolgozásához szükséges alapvető igazoláskódokról szóló 3007/2014. útmutató módosításáról
2014.12.16.

Archív: 2018.02.22.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott

3014/2014. útmutató

a korlátozás és tilalom hatálya alá tartozó termékköröket érintő vámeljárások feldolgozásához szükséges alapvető igazoláskódokról szóló 3007/2014. útmutató módosításáról

 

A polgári használatra engedélyezett lőfegyverek és lőszerekkereskedelmi célúbehozatali irányú vámeljárásainak váminformatikai rendszerben történő feldolgozása, illetve azok nyomon követése érdekében új igazoláskódok kerültek kialakításra. Az új igazoláskódok kialakítására tekintettel a korlátozás és tilalom hatálya alá tartozó termékköröket érintő vámeljárások feldolgozásához szükséges alapvető igazoláskódokról szóló 3007/2014. útmutatót (a továbbiakban: útmutató) az alábbiak szerint módosítom:

1. Az útmutató 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A vámhatóság különösen az alábbi korlátozások és tilalmak hatálya alá tartozó termékkörök uniós és/vagy nemzeti szinten szabályozott áruforgalmát ellenőrzi:

a) haditechnikai termékek,

b) kettős felhasználású termékek,

c) radioaktív anyagok,

d) polgári használatra engedélyezett lőfegyverek és lőszerek, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes egyes eszközök

e) polgári felhasználású robbanóanyagok,

f) kábítószer-prekurzorok,

g) kábítószerek, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok,

h) gyógyszerek,

i) biztonsági papírok,

j) veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok (CITES),

k) vadásztrófeák és egyéb állat-egészségügyi ellenőrzés alá tartozó termékek,

l) kulturális javak,

m) veszélyes anyagok és készítmények,

n) ózonréteget lebontó anyagok (ODS).

2. Az útmutató 1. számú melléklete helyébe jelen útmutató 1. számú melléklete lép.

3. Jelen útmutató a kiadmányozás napját követő 5. munkanaptól érvényes.

Budapest, 2014. december 10.

 

  Dr. Vida Ildikó
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal
elnöke