Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
3007/2014. útmutató a korlátozás és tilalom hatálya alá tartozó termékköröket érintő vámeljárások feldolgozásához szükséges alapvető igazoláskódokról
2014.03.27.

Archív: 2016.07.19.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott

3007/2014. útmutató

a korlátozás és tilalom hatálya alá tartozó termékköröket érintő vámeljárások feldolgozásához szükséges alapvető igazoláskódokról

A korlátozások és tilalmak alá eső termékköröket érintő vámeljárások váminformatikai rendszerben történő feldolgozásának sarkalatos pontja az adott termék tekintetében uniós és/vagy nemzeti szinten kialakított igazoláskódok helyes meghatározása és kitöltése.  Több esetben előfordul, hogy az adott termékkörhöz kapcsolódó vámeljárás feldolgozása akadályba ütközik, mert az igazoláskód nem vagy nem megfelelő adattartalommal kerül kitöltésre. Ilyen esetben a vámeljárás a tervezetthez képest későbbi időpontban, pénzügyőri beavatkozást követően végezhető el. Jelen útmutató a korlátozások és tilalmak hatálya alá tartozó termékkörök vámeljárás alá vonása során alkalmazandó igazoláskódok kitöltésével kapcsolatosan nyújt iránymutatást.

1. Általános rendelkezések

1. Bizonyos áruk behozatala, illetve kivitele uniós és/vagy nemzeti jogszabályok, nemzetközi egyezmények alapján korlátozható. Az ilyen tiltó és korlátozó rendelkezések közös jellemzője, hogy elsődleges céljuk nem a költségvetési bevételek biztosítása, hanem az irányadó jogszabályokban, egyezményekben foglalt kötelezettségek teljesítése, valamint a biztonsági és védelmi kockázatok minimalizálása. A szakterülethez tartozó rész-területek közös jellemzője, hogy adott termék nemzetközi forgalmára feljogosító engedélyek kiadását egy e célra kijelölt uniós és/vagy nemzeti államigazgatási szerv hatáskörébe utalja, míg a termék nemzetközi forgalmának ellenőrzését a vámhatóságra bízza.

2. A vámhatóság különösen az alábbi korlátozások és tilalmak hatálya alá tartozó termékkörök uniós és/vagy nemzeti szinten szabályozott áruforgalmát ellenőrzi:

a) haditechnikai termékek,
b) kettős felhasználású termékek,
c) radioaktív anyagok,
d) polgári használatra engedélyezett fegyverek és lőszerek,
e) polgári felhasználású robbanóanyagok,
f) kábítószer-prekurzorok,
g) kábítószerek, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok,
h) gyógyszerek,
i) biztonsági papírok,
j) veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok (CITES),
k) vadásztrófeák,
l) kulturális javak,
m) veszélyes anyagok és készítmények,
n) ózonréteget lebontó anyagok.

2. Az igazoláskódok feltüntetése

3. Az uniós és/vagy nemzeti jogszabályok, nemzetközi egyezmények alapján korlátozások és tilalmak hatálya alá tartozó termékeket érintő vámeljárások feldolgozásához szükséges alapvető szabályokat a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 37. és 38. melléklete tartalmazza. A bizottsági rendelet 37. melléklete meghatározza, hogy a Vámáru-nyilatkozat 31. és 44. rovatát a vámeljárásokat kezdeményező gazdálkodóknak kötelező kitölteniük. A Vámáru-nyilatkozat 31. rovatában az adott termék pontos megnevezését, míg 44. rovatában jellemzően a vámeljárásokhoz benyújtott dokumentumok (pl. engedélyek, kereskedelmi számlák) adatait szükséges szerepeltetni. Előbbieken kívül a bizottsági rendelet 38. mellékletében foglaltak alapján az Egységes Vámokmány Kitöltéséről szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott tájékoztatásban (a továbbiakban: tájékoztatás) megtalálhatók azok az uniós szinten kialakított TARIC intézkedéstípusokhoz kapcsolódó négy karakter hosszúságú igazoláskódok, amelyeket a Vámáru-nyilatkozat 44. rovatában szintén kötelező feltüntetni.

4. A kizárólag nemzeti szabályozás hatálya alá tartozó, nemzeti szinten kialakított TARIC intézkedéstípusok (pl. kettős felhasználású termékek behozatala) esetében nemzeti szinten kialakított igazoláskódokat kell alkalmazni. A nemzeti szinten kialakított igazoláskódok szintén megtalálhatók a tájékoztatásban. A nemzeti szinten kialakított igazoláskódokat ugyancsak a Vámáru-nyilatkozat 44. rovatában szükséges szerepeltetni.

5. A tájékoztatásban található uniós és/vagy nemzeti szinten kialakított igazoláskódok adatelemeiben történő módosításokat, illetve az újonnan bevezetett igazoláskódokat jogtechnikai okok miatt nem lehet azonnal kihirdetni az adott évre vonatkozó tájékoztatásban. Ebből adódóan az aktuális tájékoztatásban szereplő adatokat indokolt összevetni a NAV Informatikai Intézete által üzemeltetett, az ügyfelek részére megnyitott OPENKKK publikációs felületen (https://openkkk.nav.gov.hu) a Dokumentumok\Törzsek\Törzsek EV kitöltéshez\2014_1_negyedev\EV_torzsadatok elérési útvonalon található mappában minden munkanap publikált, csomagolt fájlban elhelyezett Igazolaskod.xml dokumentumban szereplő adatokkal. A váminformatikai feldolgozás szempontjából az OPENKKK felületén elhelyezett publikáció tartalmaz az igazoláskódokat érintő naprakész és érvényes információkat.

6. A vámeljárást végző alsó fokú vámszervek minden esetben ellenőrzik azt, hogy a vámeljárást indítványozó gazdálkodók a Vámáru-nyilatkozat 44. rovatában feltüntették-e a korlátozás vagy tilalom hatálya alá tartozó termékkör tekintetében alkalmazandó uniós és/vagy nemzeti igazoláskódok valamelyikét.

7. A 2. pontban feltüntetett korlátozások és tilalmak alá eső termékkörök vámeljárás alá vonása során általánosan alkalmazandó igazoláskódokat jelen útmutató 1. számú melléklete tartalmazza.

8. A nemzetközi áruforgalomban érintett korlátozás vagy tilalom hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó engedély- és igazolási kötelezettséget, a kivételkezelésre szolgáló nemleges igazoláskódokat, az engedély- és igazolásköteles termékek vámtarifaszámát az Európai Bizottság az Integrált Vámtarifa Rendszer (TARIC) felületén kezeli. A TARIC rendszerben szerepelnek továbbá - az adott termék vámtarifaszámához kapcsolódó uniós és/vagy nemzeti intézkedéstípusokon és igazoláskódokon túlmenően - a vonatkozó releváns törzsadatok (pl. jogszabályi hely, földrajzi terület, lábjegyzet stb.).

9. A korlátozás és tilalom hatálya alá tartozó termékköröket érintő vámeljárásokra vonatkozó speciális rendelkezések alapján, előfordulhat, hogy egyes vámeljárások esetében - az útmutató 1. számú mellékletében foglaltakon kívül - további dokumentumok benyújtása és/vagy ezzel összefüggésben további igazoláskódok alkalmazása szükséges. Ennek oka, hogy egyes termékkörök esetében egyéb uniós és/vagy nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is alkalmazni kell, melyekhez további engedélyek vagy igazolások bemutatására, illetve további igazoláskódok kitöltésére van szükség a vámeljárás elvégzése érdekében [pl. kettős felhasználású terméknek minősülő, és az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó radioaktív anyagok]. Ilyen esetekben a korlátozás vagy tilalom alá eső termékek vámtarifaszámához tartozó, a TARIC intézkedésekben feltüntetett igazoláskódok és egyéb releváns törzsadatok figyelembe vétele mellett szükséges eljárni.

10. Jelen útmutató a kiadmányozás napját követő 5. munkanaptól érvényes.

Melléklet:

Budapest, 2014. március 25.