Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
3006/2014. útmutató az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3008/2013. útmutató módosításáról
2014.03.10.

Archív: 2019.03.10.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3006/2014. útmutató
az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3008/2013. útmutató módosításáról

 

1.  Az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3008/2013. útmutató (a továbbiakban: útmutató) 3. pontjában meghatározott Internet elérési cím az alábbiakra módosul:

http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/ata-igazolvany-kiallitasa-9367

2. Az útmutató 3. és 4. címeinek helyébe az alábbi cím lép:

„3. Cím
Áruk ideiglenes kivitele”

„4. Cím
Az ideiglenes kivitelt követő szabad forgalomba bocsátás vámeljárás végrehajtásának szabályai (VK-VHR 290. cikk)”

3. Az útmutató 20. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„olyan országban állították ki az ATA igazolványt, amely Szerződő Félként aláírta”

4. Az útmutató 20/a. pont ab) alpontjában szereplő alábbi szövegrész törlésre kerül:

„amely elfogadta a Vámügyi Együttműködési Tanács 1992. június 25-i Ajánlásait az ATA igazolványok és a CDP igazolványok ideiglenes behozatali eljárás esetén történő elfogadásáról, a szóban forgó ajánlásokban meghatározott határidőkön belül és feltételekkel és az ehhez kapcsolódóan létrehozott nemzetközi garancialánchoz tartozó valamely egyesület jóváhagyása és garanciavállalása mellett;”

5. Az útmutató VII. fejezetének helyébe az alábbi fejezetcím lép:

„VII. fejezet Az útmutató érvényessége, átmeneti szabályok”

6. Jelen útmutató a kiadmányozást követő 5. munkanaptól érvényes azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2014. március 5.

dr. Vida Ildikó
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
elnöke