Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
3001/2014. útmutató a vámfelügyelet melletti feldolgozásról szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2013. útmutató módosításáról
2014.01.16.

 Archív: 2019.01.18.

1. A vámfelügyelet melletti feldolgozásról szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2013. útmutató (a továbbiakban: útmutató) 30. pontja helyébe az alábbi pont lép:

„30. A Vk. 89. cikkének rendelkezése alapján a felfüggesztő gazdasági eljárás lezárul, ha ezen rendelkezés alá vont áru, végtermék vagy feldolgozott termék új vámjogi sorsot kap (például vámraktározási vagy árutovábbítási vámeljárás alá vonják). Fontos azonban, hogy a vámfelügyelet melletti feldolgozás célja elsősorban a feldolgozott áru szabad forgalomba bocsátása az Unió területén, illetve az, hogy az eljárás alkalmazása nem eredményezheti az importált árura vonatkozó származási szabályok és mennyiségi korlátozások szabályainak megkerülését. Ezek betartását a vámszerv a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény alapján, az engedélyezett tevékenységet érintő hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizheti, figyelembe véve az előre nem tervezhető, esetlegesen változó üzleti igényeket is.

A Vk-Vhr. 520. cikk (1) bekezdése alapján, ha egy engedély alapján a behozott árut két vagy több vámáru-nyilatkozat alapján vonják vámeljárás alá, akkor az áruk új vámjogi sorsának meghatározását kell a vámeljárás lezárásának tekinteni a legkorábbi vámáru-nyilatkozat alapján vámeljárás alá vont kérdéses importtermékek vonatkozásában.”

2. Jelen útmutató a kiadmányozás napját követő 5. munkanaptól érvényes.

Budapest, 2014. január 10.