Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Felhívás a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban
2014.01.21.

Archív: 2016.05.24.

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvénynek (továbbiakban: Büat.) 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az üzemanyag-forgalmazó által forgalomba hozott motorbenzinről, dízelgázolajról és bioüzemanyagról a vámhatósághoz teljesítendő jelentési kötelezettség tárgyidőszaka megváltozott, így már nem havonta, hanem évente kötelező jelentést benyújtani. Az üzemanyag-forgalmazó a jelentését a tárgyévet követő év harmadik hónapjának 20. napjáig köteles teljesíteni a vámhatósághoz. [Büat. 6. § (2) bek.]

Az előzőek okán az üzemanyag-forgalmazónak a teljes 2013. évre vonatkozó jelentését 2014. március 20. napjáig kell benyújtani a vámhatósághoz.

Megváltozott továbbá az üzemanyag-forgalmazó jelentésének adattartalma, figyelemmel a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2013. október 8-ával hatályba lépett, alábbi módosulására.

A Kormányrendelet 4. számú mellékletének 4-5. pontja:

„4. A forgalomba hozott üzemanyag energiatartalmára a kötelező bioüzemanyag-részarány alapján eső bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának levezetése (MJ)

a) Motorbenzin alapján
b) Dízelgázolaj alapján
c) Összesen

5. A kötelező bioüzemanyag-részaránynak megfelelő mennyiség (kötelező bioüzemanyag-részaránnyal meghatározott bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának) és a tárgyévben ténylegesen forgalomba hozott bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának különbsége (MJ).”

A jogszabály változással összefüggésben a NAV_VP_BIO01 elektronikus nyomtatvány módosítása megtörtént, amelynek az 1.5-ös új verziója a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján elérhető:

( http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok )