Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Felhívás a dohánygyártmányokra vonatkozó visszáru jogi megítéléséről
2012.07.12.

Archív: 2017.07.12.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:jövedéki adótörvény) 98/A. §-ának (2) bekezdése 2011. december 1-jei hatállyal úgy módosult, hogy az adómérték-változás hatálybalépését követő 30. napon túl a jövedéki engedélyes kereskedő és az importáló, illetve 60. napon túl a nem jövedéki engedélyes kereskedő kizárólag a hatályos adómértéknek megfelelő adójeggyel ellátott dohánygyártmányt értékesíthet. A 2011. december 1-jén hatályba lépett módosítás a 2011. november 1-jén hatályba lépett birtoklási tilalmat feloldja, a korlátozás kizárólag az értékesítésre áll fent.

Az értékesítési korlátozás lényegi elemei

A fenti határidőket követően nem értékesíthetik az importálók, jövedéki engedélyes kereskedők, és a működési engedéllyel rendelkező nem jövedéki engedélyes kereskedők a korábbi adómértékű adójeggyel ellátott dohánygyártmányt. Tekintettel arra, hogy 2011. november 1-jével, valamint 2012. február 1-jével és 2012. július 1-jével a cigaretta, a finomra vágott fogyasztási dohány és az egyéb fogyasztási dohány jövedéki adója változott/változik, így az adómérték-változáshoz kapcsolódó értékesítési korlátozás kizárólag e termékek esetében érvényesül.

Figyelemmel a jövedéki adótörvény értékesítési korlátozásra vonatkozó, adómérték-változáshoz kötött, ugyanakkor általános, azaz valamennyi dohánygyártmányra érvényes rendelkezéseire, amennyiben a szivar, szivarka adómértéke változik, úgy – a jövedéki adótörvény vonatkozó rendelkezéseinek változatlansága mellett – a Felhívásban foglaltak természetesen ezen dohánygyártmányokra is alkalmazandók lesznek.

A korábbi adómértéknek megfelelő adójeggyel ellátott, 30, illetve 60 napos határidőn túl készleten maradt dohánygyártmányok sorsának rendezésére a jövedéki adótörvény 99. § (7) bekezdésében foglalt, a dohánygyártmány szabadforgalomból való visszavásárlására (visszáruzásra) vonatkozó rendelkezések nyújtanak lehetőséget. A jövedéki adómérték-változás okán forgalomképtelenné vált korábbi adómértékű dohánygyártmányok a szabadforgalomból, a kereskedőtől visszáruzással visszaszállíthatók a határidőn túl is, az alábbiak szerint.

A visszáruzás feltételrendszere

A visszáruzáshoz kapcsolódó adó-visszaigénylés részletes feltételeit (okmányait) a jövedéki adótörvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 113/A. § (2) bekezdése határozza meg. E szerint a visszáru igazolására elfogadható:

a) az adó-visszaigénylésre jogosult nevére kiállított, a dohánygyártmánynak az adó-visszaigénylésre jogosult által történt adózott beszerzését igazoló számla, vagy

b) az adó-visszaigénylésre jogosult által a dohánygyártmány adózottan történt értékesítéséről eredetileg kiállított számla és - az adó-visszaigénylésre jogosult adóraktár-engedélyes esetében - a szabadforgalomba bocsátást igazoló egyszerűsített kísérő okmány, valamint az adó-visszaigénylésre jogosult által kiállított helyesbítő számla, illetve - a rendelet 78. § (2) bekezdése szerinti esetet kivéve - stornó számla, vagy

c) az adó-visszaigénylésre jogosult adóraktár engedélyesének jövedéki engedélyes telephelyére a dohánygyártmány adóraktárból történt kitárolását igazoló egyszerűsített kísérő okmány és a jövedéki engedélyes telephelyről történt visszaszállításról kiállított bizonylat, vagy

d) az adó-visszaigénylésre jogosult, jövedéki adótörvény 24. § (1) bekezdése szerinti bejegyzett kereskedő, illetve importáló jövedéki engedélyes telephelyére történt szállítást igazoló okmány és a jövedéki engedélyes telephelyről történt visszaszállításról kiállított bizonylat.

Magyarázat az egyes esetekhez

Az a) pont szerint olyan beszerzésről van szó, amely számla kiállításával jár együtt. Ennek azonban feltétele, hogy a teljesítés időpontja, amennyiben a számlát:

  • a nagykereskedő állította ki, a jövedéki adó emelkedésének hatályba lépését követő 30,

  • ha pedig kiskereskedő az eladó (számlakiállító), 60 napon belül legyen.

Ebben az esetben nem feltétel a közvetlen értékesítés, azaz az adó-visszaigénylésre jogosult olyan kiskereskedőtől is visszáruzhat, számla ellenében visszavásárolhat általa megfizetett adótartalmú dohánygyártmányt, amelyet közvetlenül nem ő értékesített.

A b)pont szerinti esetben helyesbítő vagy stornó számlát az adó-visszaigénylésre jogosult abban az esetben tud kiállítani, ha attól vásárolja vissza a dohánygyártmányt, akinek közvetlenül értékesítette azt.

A c) és d) pont szerinti esetekben az adó-visszaigénylésre jogosult a saját, jövedéki engedéllyel rendelkező telephelyeiről tud visszáruzni, így ezek az esetek is megfeleltethetőek a klasszikus értelemben vett visszárunak.