Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Kevesebb a hibás bevallás – jól működik az új bevallásfeldolgozási rendszer
2009.04.02.

Március végére 93 %-os feldolgozottsági arány a beérkezett bevallásokban.

Archív: 2010.01.31.

Már most érzékelhető az APEH által bevezetett új bevallásfeldolgozó rendszer előnye, mivel az előző évihez képest majdnem felével kevesebb volt a hibás bevallások száma. 2009. március végéig 1,3 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett be magánszemélyektől, illetve egyéni vállalkozóktól az adóhivatalhoz, 2008. év ugyanezen időszakában a bevallások száma alig haladta meg az 1,1 milliót. Míg a tavaly március végéig befogadott bevallások 34,1 %-a tartalmazott hibát, addig 2009. március végén a hibás bevallások száma 11,6 %-kal kevesebb volt az előző évihez képest.

Mint ismeretes a közelmúltban két évtizede használt bevallási feldolgozó rendszert cserélt le az APEH, mert az évről évre egyre növekvő elektronikus bevallások feldolgozásához már egy új, továbbfejlesztett, bővített kapacitású rendszerre volt szükség. 2009. január 1-jétől valamennyi bevallás, adatszolgáltatás kitöltő programjának kitöltése AbevJava programmal lehetséges, amely platform független, ezáltal nem csak Windows operációs rendszerekre, hanem különböző operációs rendszerrel működő gépekre is telepíthető. Az adóhivatal az új kitöltő-ellenőrző programok bevezetésével „csendes” rendszerváltást hajtott végre, és ezért szükségessé vált az adóhivatal belső feldolgozó informatikai rendszerének megújítása is. A több mint 20 éve kiválóan üzemelő feldolgozó rendszert egy új technológiájú feldolgozó rendszer váltotta le.

Az APEH által az idei év elejétől bevezetett új bevallás feldolgozó rendszer nagy előnye, hogy az adóhivatal által kialakított mind a külső internetes, mind a belső feldolgozó programok azonos összefüggés-vizsgálati szempontok alapján működnek. Ezen új rendszer látható előnye, hogy az adóhivatal márciusra 93 %-os feldolgozottsági arányt tudott teljesíteni a bevallások benyújtását követően.

Annak érdekében, hogy a rendszer működése pontos, megfelelő legyen, szükségessé vált a korábbi tesztelési gyakorlat kibővítése, melynek keretében valamennyi adatot az éles üzemben történő indítás előtt többszörösen ellenőriztünk. Emiatt minden munkafolyamatot külön-külön alapos tesztelésen ellenőriztünk azért, hogy a rendszer egymásra épülő részei közötti informatikai kapcsolatok – a korábbi években megszokott magas színvonalon - megfelelően működjenek, illetőleg hogy az adózók érdekei a jövőben sem sérüljenek.

Az állami adóhatóság nyilvántartása alapján 2009. március 28-ig – valamennyi adónemet érintően – közel 5 millió bevallást nyújtottak be az adózók, mintegy 100 ezerrel többet, mint az előző év ugyanezen időszakában. Az idén benyújtott bevallások 82 %-a elektronikus úton jutott el az APEH-ba, az elmúlt évben ez az arányszám 76 % volt.

A bevallások hibaaránya 2008. évben benyújtott ezen időszaki bevallások tekintetében 12 % volt, ez az eddigi adatok alapján 2009. évben 7 %-ra csökkent.

 2009. március 28-ig az állami adóhatóság az adózók által benyújtott személyi jövedelemadó bevallás alapján összesen 26,5 milliárd Ft összeget utalt ki az adózók részére.  A határidő lejárta utáni utalások miatt (az APEH átlagosan 7,1 napot késett a kiutalással) egy adózó átlagosan 417,5 Ft-ot vehetett kézhez késedelmi kamat címén, 2008. évben 30 ezer adózónak utalt átlagosan 800,-Ft késedelmi kamatot az adóhatóság.