Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a nyomtatvány-előállítók kérelmére kijelölt sorszámtartományokkal kapcsolatos APEH-adatbázisról
2007.05.09.

Archív: 2017.08.10.

A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (továbbiakban: R.) 25/2006. (X. 27.) PM rendelettel megállapított, 2007. január 1-jétől hatályos 1/A. §-a előírja, hogy a R. 1. § (1) bekezdésében megjelölt bizonylatok kizárólag az állami adóhatóság által a nyomtatvány előállítója részére kijelölt sorszámtartományba illeszkedő nyomtatott sorszám alkalmazásával, az adott sorszám egyszeri felhasználásával állíthatók elő.

A R 1/B. § (1) és (2) bekezdései szerint az állami adóhatóság a nyomtatvány-előállítók részére kijelölt sorszámtartományokat honlapján rendszeresen, nyomtatvány-előállítónként, bizonylatfajtánként, időszakonkénti bontásban közzéteszi.

E jogszabályi előírásnak megfelelően az APEH az alábbiakban közzéteszi a 2007. január 1. után a nyomtatvány-előállítók kérelmére kijelölt sorszámtartományokkal kapcsolatos adatbázist.

Tájékoztatjuk a nyomtatvány-előállítókat, -forgalmazókat és -felhasználókat, hogy a 25/2006. (X. 27.) PM rendelet 2. § (2) bekezdésének értelmében a 2007. január 1-jét megelőzően előállított nyomtatványok 2007. június 30-ig forgalmazhatóak, és 2007. december 31-éig használhatók fel.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 172. § (1) bekezdés 2007. január 1-jétől hatályos m) pontja szerint a magánszemély adózó 100 ezer, más adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha az e törvény felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályban (R.) meghatározott feltételek megsértésével állít elő és/vagy hoz forgalomba nyomtatványt.

A jogkövető magatartás érdekében felhívjuk a nyomtatvány-forgalmazók figyelmét, hogy a 2007. január 1-jét követően gyártott nyugta, számla, egyszerűsített számla nyomtatványok beszerzésekor célszerű élniük az APEH által biztosított lekérdezési lehetőséggel.

Amennyiben 2007. január 1-jét követően gyártott nyugta, számla, vagy egyszerűsített számla nyomtatványnál azt tapasztalják, hogy azon nem az APEH által kijelölt sorszámtartományba illeszkedő sorszám található, vagy több nyomtatvány is ugyanazzal a sorszámmal (betű-és számkombinációval) került legyártásra, a nyomtatványt ne értékesítsék, és a beszerzési forrás megjelölése mellett tegyenek bejelentést a székhelyük, telephelyük szerint illetékes regionális APEH igazgatóságnál.