Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató az önkormányzati hivatal jegyzőjének adatszolgáltatásáról
2015.01.10.

Archív: 2015.05.04.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 3. számú melléklet O) pontjának 2. alpontja szerint a jegyző az ingatlanokat terhelő adókról szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 45 napon belül az állami adóhatóságnak adatot szolgáltat az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy önkormányzat illetékességi területén található termőföldje haszonbérbeadásából származó jövedelméről.

Az adatszolgáltatásra kötelezett jegyző a 14K105 jelű elektronikus űrlap használatával teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét.

Amennyiben az önkormányzati adóhatósághoz a 2015. évben kifizetőtől és kifizetőnek nem minősülő magánszemélytől is érkezik a 2014. adóévre vonatkozóan termőföld haszonbérbeadásáról szóló bevallás, a jegyző az állami adóhatóság részére

- a kifizető által benyújtott bevallásból származó adatokat az Art. 176. § (9) bekezdésében meghatározott február 25-ei határidőtől számított 45 napon belül,

- a kifizetőnek nem minősülő magánszemély által benyújtott bevallásból származó adatokat az Art. 176. § (4) bekezdése szerinti március 20-ai határidőt követő 45 napon belül szolgáltat adatot.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal