Nyomtatás
Evás egyéni vállalkozó adó-, járulék- és egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettségének teljesítése a 2003. évre
2003.10.01.

Archivumba került: 2018.01.01.

Milyen alap után, milyen határidőig, milyen mértékben és milyen számlaszámra kell fizetni?

 

1.

EVA-fizetés

2.

Járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetése

 

  • főfoglalkozású EVA-alany egyéni vállalkozó
  • ún. többes jogviszonyos EVA-alany egyéni vállalkozó
  • kiegészítő tevékenységet folytató EVA-alany egyéni vállalkozó
  • váltás év közben

 

 

Adó

Egyszerűsített vállalkozói adó-előleg alapja (I-III. negyedévre): a tárgyi negyedévben elszámolt összes bevétel, figyelemmel az EVA tv. 8. § (3) bekezdésében foglaltakra

Egyszerűsített vállalkozói adó-előleg összege (I-III. negyedév): az adóelőleg alap 15 százaléka.

Egyszerűsített vállalkozói adó-előlegfizetési kötelezettség: negyedévente, a tárgynegyedév lejártát követő hónap 12-éig (április, július, október 12.).

Egyszerűsített vállalkozói adó alapja (elszámolás a bevallásban): az adóévben megszerzett összes bevétel módosítva az EVA törvényben meghatározott jogcímek szerinti növelő és csökkentő tételekkel.

Egyszerűsített vállalkozói adó összege: az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 15 százaléka.

Egyszerűsített vállalkozói adó elszámolás utáni összege: az egyszerűsített vállalkozói adó összege csökkentve a 3 negyedévre megfizetett előleg összegével.

Egyszerűsített vállalkozói adó elszámolás utáni fizetési kötelezettsége: a bevallás benyújtásának a határidejével egyezően - 2004. II. 15.

EVA számlaszám: 10032000-01076033


--------------------------------------------------------------------------------

Járulékok és egészségügyi hozzájárulás

Főfoglalkozású EVA-alany egyéni vállalkozó

Járulékalap: a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege (50 000,-Ft) vagy a 2002. december 20-ig nyilatkozatban vállalt járulékalap. (A járulékalap csökkenthető a Tbj. 29. §-ában foglalt igazolt távollétek időtartama arányában.)

Járulékfizetési kötelezettség: negyedévente, a tárgynegyedév lejártát követő hónap 12-éig (április, július, október, január 12.).
Az Egészségbiztosítási Alapot megillető befizetések: az egészségbiztosítási járulék a járulékalap 11 + 3 = 14 százaléka.
Az Egészségbiztosítási Alapot megillető befizetések számlaszáma: 10032000-06056229

A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető befizetések: a nyugdíjbiztosítási járulék a járulékalap 18 százaléka; a nyugdíjjárulék a járulékalap 8,5 százaléka, magánnyugdíj-pénztári tag esetén a járulékalap 1,5 százaléka. (A magánnyugdíj-pénztári tagdíjat az illetékes magánnyugdíj-pénztárnak kell megfizetni!)
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető befizetések számlaszáma: 10032000-06056236

Egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség: havonta 3 450,-Ft (naptári napi 115,-Ft)
Az egészségügyi hozzájárulás számlaszáma: 10032000-06056212


--------------------------------------------------------------------------------

Ún. többes jogviszonyos EVA-alany egyéni vállalkozó

Ún. többes jogviszonyos az az egyéni vállalkozó, aki egyidejűleg legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, illetőleg az, aki egyidejűleg közép- vagy felsőoktatási intézet nappali tagozatán tanulmányokat folytat.

Járulékalap: I-III. negyedévre az EVA-előlegalap 4 százaléka, a IV. negyedévre az EVA éves adóalapjából ki kell vonni az I-III. negyedévi EVA-előleg alapokat és a fennmaradó összeg 4 százaléka képezi a járulékalapot.

Járulékfizetési kötelezettség: negyedévente, a tárgynegyedév lejártát követő hónap 12-éig (április, július, október, január 12.).

Az Egészségbiztosítási Alapot megillető befizetések: az egészségbiztosítási járulék a járulékalap 11 százaléka.
(3 százalékos mértékű egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség nincs.)
Az Egészségbiztosítási Alapot megillető befizetések számlaszáma: 10032000-06056229

A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető befizetések: a nyugdíjbiztosítási járulék a járulékalap 18 százaléka; a nyugdíjjárulék a járulékalap 8,5 százaléka, magánnyugdíj-pénztári tag esetén a járulékalap 1,5 százaléka.
A magánnyugdíj-pénztári tagdíjat az illetékes magánnyugdíj-pénztárnak kell megfizetni!
A járulékfizetési felső határ csökkenthető az igazolt távollétek arányában.
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető befizetések számlaszáma: 10032000-06056236

Egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség: havonta 3 450,-Ft (naptári napi 115,-Ft).
A fizetési kötelezettség a munkaviszonyban állónál nem, kizárólag az oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató egyéni vállalkozónál jelentkezik kötelezettségként!
Az egészségügyi hozzájárulás számlaszáma: 10032000-06056212


--------------------------------------------------------------------------------

Kiegészítő tevékenységet folytató EVA-alany egyéni vállalkozó

Kiegészítő tevékenységet folytató az az egyéni vállalkozó, aki saját jogú nyugdíj folyósításában részesül, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Baleseti járulékalap: I-III. negyedévre az EVA-előlegalap 10 százaléka, a IV. negyedévre az EVA éves adóalapjából ki kell vonni az I-III. negyedévi EVA-előleg alapokat és a fennmaradó összeg 10 százaléka képezi a járulékalapot.

Járulékfizetési kötelezettség: negyedévente, a tárgynegyedév lejártát követő hónap 12-éig (április, július, október, január 12.).
Az Egészségbiztosítási Alapot megillető befizetések: a baleseti járulék a járulékalap 5 százaléka.
Az Egészségbiztosítási Alapot megillető befizetések számlaszáma: 10032000-06056229
(Egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség nincs.)


--------------------------------------------------------------------------------

Váltás év közben
(főfoglalkozásúból ún. többes jogviszonyosra vagy kiegészítő tevékenységet folytatóra, illetve fordítva)

A járulékfizetési kötelezettséget mindig az adott kategória szerint kell teljesíteni, az EVA kiszámításánál a növelő és a csökkentő tételeket az ún. többes jogviszonynál és a kiegészítő tevékenység folytatásánál arányosan kell figyelembe venni.


Az egyszerűsített vállalkozói adóról, a járulék és az egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettségről további információk is találhatók az információs blokkban!


Evás egyéni vállalkozó adó-, járulék- és egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettségének teljesítése a 2003. évre
2003.10.01.

Archivumba került: 2018.01.01.

Milyen alap után, milyen határidőig, milyen mértékben és milyen számlaszámra kell fizetni?

 

1.

EVA-fizetés

2.

Járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetése

 

  • főfoglalkozású EVA-alany egyéni vállalkozó
  • ún. többes jogviszonyos EVA-alany egyéni vállalkozó
  • kiegészítő tevékenységet folytató EVA-alany egyéni vállalkozó
  • váltás év közben

 

 

Adó

Egyszerűsített vállalkozói adó-előleg alapja (I-III. negyedévre): a tárgyi negyedévben elszámolt összes bevétel, figyelemmel az EVA tv. 8. § (3) bekezdésében foglaltakra

Egyszerűsített vállalkozói adó-előleg összege (I-III. negyedév): az adóelőleg alap 15 százaléka.

Egyszerűsített vállalkozói adó-előlegfizetési kötelezettség: negyedévente, a tárgynegyedév lejártát követő hónap 12-éig (április, július, október 12.).

Egyszerűsített vállalkozói adó alapja (elszámolás a bevallásban): az adóévben megszerzett összes bevétel módosítva az EVA törvényben meghatározott jogcímek szerinti növelő és csökkentő tételekkel.

Egyszerűsített vállalkozói adó összege: az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 15 százaléka.

Egyszerűsített vállalkozói adó elszámolás utáni összege: az egyszerűsített vállalkozói adó összege csökkentve a 3 negyedévre megfizetett előleg összegével.

Egyszerűsített vállalkozói adó elszámolás utáni fizetési kötelezettsége: a bevallás benyújtásának a határidejével egyezően - 2004. II. 15.

EVA számlaszám: 10032000-01076033


--------------------------------------------------------------------------------

Járulékok és egészségügyi hozzájárulás

Főfoglalkozású EVA-alany egyéni vállalkozó

Járulékalap: a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege (50 000,-Ft) vagy a 2002. december 20-ig nyilatkozatban vállalt járulékalap. (A járulékalap csökkenthető a Tbj. 29. §-ában foglalt igazolt távollétek időtartama arányában.)

Járulékfizetési kötelezettség: negyedévente, a tárgynegyedév lejártát követő hónap 12-éig (április, július, október, január 12.).
Az Egészségbiztosítási Alapot megillető befizetések: az egészségbiztosítási járulék a járulékalap 11 + 3 = 14 százaléka.
Az Egészségbiztosítási Alapot megillető befizetések számlaszáma: 10032000-06056229

A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető befizetések: a nyugdíjbiztosítási járulék a járulékalap 18 százaléka; a nyugdíjjárulék a járulékalap 8,5 százaléka, magánnyugdíj-pénztári tag esetén a járulékalap 1,5 százaléka. (A magánnyugdíj-pénztári tagdíjat az illetékes magánnyugdíj-pénztárnak kell megfizetni!)
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető befizetések számlaszáma: 10032000-06056236

Egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség: havonta 3 450,-Ft (naptári napi 115,-Ft)
Az egészségügyi hozzájárulás számlaszáma: 10032000-06056212


--------------------------------------------------------------------------------

Ún. többes jogviszonyos EVA-alany egyéni vállalkozó

Ún. többes jogviszonyos az az egyéni vállalkozó, aki egyidejűleg legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, illetőleg az, aki egyidejűleg közép- vagy felsőoktatási intézet nappali tagozatán tanulmányokat folytat.

Járulékalap: I-III. negyedévre az EVA-előlegalap 4 százaléka, a IV. negyedévre az EVA éves adóalapjából ki kell vonni az I-III. negyedévi EVA-előleg alapokat és a fennmaradó összeg 4 százaléka képezi a járulékalapot.

Járulékfizetési kötelezettség: negyedévente, a tárgynegyedév lejártát követő hónap 12-éig (április, július, október, január 12.).

Az Egészségbiztosítási Alapot megillető befizetések: az egészségbiztosítási járulék a járulékalap 11 százaléka.
(3 százalékos mértékű egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség nincs.)
Az Egészségbiztosítási Alapot megillető befizetések számlaszáma: 10032000-06056229

A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető befizetések: a nyugdíjbiztosítási járulék a járulékalap 18 százaléka; a nyugdíjjárulék a járulékalap 8,5 százaléka, magánnyugdíj-pénztári tag esetén a járulékalap 1,5 százaléka.
A magánnyugdíj-pénztári tagdíjat az illetékes magánnyugdíj-pénztárnak kell megfizetni!
A járulékfizetési felső határ csökkenthető az igazolt távollétek arányában.
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető befizetések számlaszáma: 10032000-06056236

Egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség: havonta 3 450,-Ft (naptári napi 115,-Ft).
A fizetési kötelezettség a munkaviszonyban állónál nem, kizárólag az oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató egyéni vállalkozónál jelentkezik kötelezettségként!
Az egészségügyi hozzájárulás számlaszáma: 10032000-06056212


--------------------------------------------------------------------------------

Kiegészítő tevékenységet folytató EVA-alany egyéni vállalkozó

Kiegészítő tevékenységet folytató az az egyéni vállalkozó, aki saját jogú nyugdíj folyósításában részesül, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Baleseti járulékalap: I-III. negyedévre az EVA-előlegalap 10 százaléka, a IV. negyedévre az EVA éves adóalapjából ki kell vonni az I-III. negyedévi EVA-előleg alapokat és a fennmaradó összeg 10 százaléka képezi a járulékalapot.

Járulékfizetési kötelezettség: negyedévente, a tárgynegyedév lejártát követő hónap 12-éig (április, július, október, január 12.).
Az Egészségbiztosítási Alapot megillető befizetések: a baleseti járulék a járulékalap 5 százaléka.
Az Egészségbiztosítási Alapot megillető befizetések számlaszáma: 10032000-06056229
(Egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség nincs.)


--------------------------------------------------------------------------------

Váltás év közben
(főfoglalkozásúból ún. többes jogviszonyosra vagy kiegészítő tevékenységet folytatóra, illetve fordítva)

A járulékfizetési kötelezettséget mindig az adott kategória szerint kell teljesíteni, az EVA kiszámításánál a növelő és a csökkentő tételeket az ún. többes jogviszonynál és a kiegészítő tevékenység folytatásánál arányosan kell figyelembe venni.


Az egyszerűsített vállalkozói adóról, a járulék és az egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettségről további információk is találhatók az információs blokkban!


NAV