NAV Dél-alföldi Regionális Főigazgatóságai
Helyi hírek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
2015.01.12.
>> S e g í t s é g >> ügyeinek intézéséhez!

Adókártya igénylés

Működő adóalanyi státusz megállapítása

Start-kártya cseréje, pótlása és adateltérések rendezéséhez 

Egészségügyi szolgáltatásra való bejelentkezés

Egészségügyi szolgáltatás megszüntetése

Egyéni vállalkozáshoz nem kötött tevékenységet végző magánszemélyek bejelentkezése

Egyéni vállalkozók első bejelentése

Társas vállalkozások első bejelentése

Egyéb szervezetek bejelentkezése (cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek - törzskönyvi jogi személyek, civil szervezetek kivételével -)

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Jövedelemigazolás igénylése

Illetőségigazolás igénylése

Folyószámlakivonat igénylése

Bevallás másolat igénylése

Bejelentett adatok törzskivonatának igénylése

Bejelentkezés a kisadózó vállalkozások tételes adó (KATA) alá

Bejelentkezés kisvállalati adó (KIVA) alá

 

 

Adókártya igénylés

 


Nyomtatványa: 15T34

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető és ügyfélkapun is beküldhető
 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető


Melléklet:


Első igénylés esetén:

 • Jogszabály szerint nem kötelező, azonban 14 év alatt az önkéntesen csatolt születési anyakönyvi kivonat, lakcímigazoló lap/kártya benyújtása - az ügyintézést elősegítik
 • 14 év felett személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy új típusú jogosítvány, lakcímigazoló kártya
 • külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya
 • cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat

Adókártya elvesztése, megrongálódása, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén:
 • személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímkártya
 • külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya
 • cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat
 • az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 3.000 Ft, melyet az állami adóhatóság 10032000-01079074 számú NAV Adókártya kiadáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj bevételi számlájára készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással adóazonosító jel feltüntetésével, és a kijelölt ügyfélszolgálati helyeinken pedig bankkártyával is meg lehet fizetni

 

Személyes megjelenés akadályozása esetén meghatalmazás szükséges!

 

 

vissza a lap tetejére

 

Működő adóalanyi státusz megállapítása


Nyomtatványa: 15T108 (2 példányban)


Ingyenes nyomtatvány, amely

Melléklet:


a kérelmező nevére szóló eredeti számlákSzemélyes megjelenés akadályozása esetén meghatalmazás szükséges!

 

 

vissza a lap tetejére

 

Start-kártya cseréje, pótlása és adateltérések rendezéséhez

 

2015. január 1-jétől új START-KÁRTYA igénylésére, cseréjére, pótlására és az adateltérések rendezésére nincs lehetőség.

 

 

vissza a lap tetejére

 

Egészségügyi szolgáltatásra való bejelentkezés


Nyomtatványa: 15T1011, 15T1011-A


Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető és ügyfélkapun is beküldhető

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető

Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség összege 2015. január 1-jétől havonta: 6.930 Ft (napi összege 231 Ft). 


Melléklet:

Külföldi állampolgár esetén: regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya, állandó tartózkodási kártya, letelepedési engedély, személyazonosító igazolvány, szállásbejelentő lap és/vagy lakcímigazoló kártya másolata 


További feltétel:
a magánszemély bejelentkezését megelőzően legalább egy éve bejelentetett lakóhellyel rendelkezik Magyarország területén (az egyéves időtartamba beszámít az a legfeljebb 90 napos időszak is, amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett  Magyarország területén bejelentett lakóhellyel, valamint az EGT másik tagállamában szerzett tartózkodási idő is.)

 

Személyes megjelenés akadályozása esetén meghatalmazás szükséges!

 

Egészségügyi szolgáltatás megszüntetése


Nyomtatványa: 15T1011, 15T1011-B

 

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető és ügyfélkapun is beküldhető

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Melléklet:

 • A megszüntetés okához kapcsolódó határozatok, igazolások.

 • Munkaviszony létesítése esetén nem szükséges a magánszemély részéről történő bejelentés, a kötelezettség megszüntetése a munkáltató bejelentése alapján történik.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, ha a kijelentkezés visszamenőleges hatályú és időközben a befizetéseket folyamatosan teljesítették, akkor a túlfizetést az adózó kérelmére a 17-es nyomtatvány alapján utaljuk vissza, melynek mellékleteként csatolandó a biztosítási jogviszony igazolás.

 

 

vissza a lap tetejére

 

Egyéni vállalkozáshoz nem kötött tevékenységet végző magánszemélyek bejelentkezése


Nyomtatványa: 15T101, 15T101-A, 15T101-F


Adatváltozás
nyomtatványa: 15T101, 15T101-B, 15T101-F


Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető és ügyfélkapun is beküldhető 

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető

 

Személyes megjelenés akadályozása esetén meghatalmazás szükséges!

 

Egyéni vállalkozók első bejelentkezése


Nyomtatványa: 15T101E

Adatváltozás nyomtatványa: 15T101E, 15T101E-B, 15T101E-F


Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető és ügyfélkapun is beküldhető

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető

 

Személyes megjelenés akadályozása esetén meghatalmazás szükséges!

 

 

vissza a lap tetejére

 

Társas vállalkozások első bejelentése


Nyomtatványa: 15T201T

Adatváltozás
nyomtatványa: 15T201T, 15T201T-B, 15T201T-F

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető és ügyfélkapun is beküldhető

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető

 

Személyes megjelenés akadályozása esetén meghatalmazás szükséges!

 

 

vissza a lap tetejére

 

Egyéb szervezetek bejelentkezése (cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek - törzskönyvi jogi személyek, civil szervezetek kivételével-)


Nyomtatványa:
15T201
Adatváltozás nyomtatványa: 15T201, 15T201-B01, 15T201-B02, 15T201-B03, 15T201-B04, 15T201-F01, 15T201-F02, 


Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető és ügyfélkapun is beküldhető

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető

Adószám kérése esetén kérjük csatolni az ahhoz szükséges okiratokat, illetve azok másolatát (pld. társasházak adószám kérése esetén a földtulajdoni lap és a képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv másolata).


Személyes megjelenés akadályozása esetén meghatalmazás szükséges!

 

 

vissza a lap tetejére

 

Adóigazolás, együttes adóigazolás


Nyomtatványa: IGAZOL Összevont nyomtatvány az adóhatósági igazolásokkal kapcsolatos ügyek intézéséhez

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető, a nyomtatványkitöltő programmal kitölthető és az ügyfélkapun keresztül küldhető be

 

Az elektronikus bevallásra kötelezett adózók az IGAZOL nyomtatványt is kizárólag elektronikusan nyújthatják be.

 


 Személyes megjelenés akadályoztatása esetén meghatalmazás szükséges!

 

 

vissza a lap tetejére

 

Jövedelemigazolás igénylése


Nyomtatványa: IGAZOL Összevont nyomtatvány az adóhatósági igazolásokkal kapcsolatos ügyek intézéséhez

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető, a nyomtatványkitöltő programmal kitölthető és az ügyfélkapun keresztül küldhető be

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető a papír alapon beadható KÉRELEM nyomtatvány

Az igényléshez szükséges:

 • személyi igazolvány vagy személyazonosításra alkalmas igazolvány

 • adókártya

 • lakcímigazoló kártya

 

Az elektronikus bevallásra kötelezett adózók az IGAZOL nyomtatványt is kizárólag elektronikusan nyújthatják be.


Az igazolás kiadása illetékmentes.


Személyes megjelenés akadályoztatása esetén meghatalmazás szükséges!

 

 

vissza a lap tetejére

 

Illetőségigazolás igénylése


Nyomtatványa: IGAZOL Összevont nyomtatvány az adóhatósági igazolásokkal kapcsolatos ügyek intézéséhez


Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető a papír alapon beadható KÉRELEM nyomtatvány
 • az elektronikus bevallásra kötelezett adózók az IGAZOL nyomtatványt is kizárólag elektronikusan nyújthatják be


Az igényléshez szükséges:

 • személyi igazolvány vagy személyazonosításra alkalmas igazolvány
 • adókártya
 • lakcímigazoló kártya
 • személyazonosításra alkalmas igazolvány képviselet igazolása céljából
 • cégszerű aláíráshoz a cégbélyegző


Az igazolás kiadása illetékmentes.


Személyes megjelenés akadályoztatása esetén meghatalmazás szükséges!

 

 

vissza a lap tetejére

 

Folyószámlakivonat igénylése


Nyomtatványa:
Kérelem a folyószámla kivonat kiadásához


Ingyenes nyomtatvány, amely

 • amely beszerezhető személyesen az ügyfélszolgálaton


Az igényléshez szükséges igazolványok, bizonylatok:

 • Személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímkártya, adókártya

Személyes megjelenés akadályoztatása esetén állandó vagy eseti meghatalmazás szükséges!

Meghatalmazás minta letölthető a NAV internetes honlapjáról vagy ügyfélszolgálatainkon ingyenesen beszerezhető.

A kivonat
illetékköteles - oldalanként 100 Ft -, melyet illetékbélyegben kell leróni, illetve az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés c)-g), m) pontjaiban felsorolt szervezetek az e szakasz (2)-(4) bekezdéseinek előírásai alapján nyilatkozhatnak a személyes illetékmentességről.

 

 

vissza a lap tetejére

 

Bevallás másolat igénylése


Nyomtatványa:
Kérelem a bevallás másolatának kiadásához


Ingyenes nyomtatvány,

 • amely beszerezhető személyesen az ügyfélszolgálaton


Az igényléshez szükséges igazolványok, bizonylatok:

 • Személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímkártya, adókártya

Személyes megjelenés akadályoztatása esetén állandó vagy eseti meghatalmazás szükséges!

Meghatalmazás minta letölthető a NAV internetes honlapjáról vagy ügyfélszolgálatainkon ingyenesen beszerezhető.

Illetékmentes - az elektronikus úton benyújtott adóbevallások kivételével - az adóbevallás másolata.

Az elektronikusan benyújtott adóbevallások másolata illetékköteles - oldalanként 100 Ft -, melyet illetékbélyegben kell leróni, illetve az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés c)-g), m) pontjaiban felsorolt szervezetek az e szakasz (2)-(4) bekezdéseinek előírásai alapján nyilatkozhatnak a személyes illetékmentességről.

 

 

vissza a lap tetejére

 

Bejelentett adatok törzskivonatának igénylése


Nyomtatványa:
Kérelem a bejelentett adatok törzskivonatának kiadásához


Ingyenes nyomtatvány,

 • amely beszerezhető személyesen az ügyfélszolgálaton


Az igényléshez szükséges igazolványok, bizonylatok:

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímkártya, adókártya

Személyes megjelenés akadályoztatása esetén állandó vagy eseti meghatalmazás szükséges!

Meghatalmazás minta letölthető a NAV internetes honlapjáról vagy ügyfélszolgálatainkon ingyenesen beszerezhető.


A kivonat illetékköteles - oldalanként 100 Ft -, melyet illetékbélyegben kell leróni, illetve az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés c)-g), m) pontjaiban felsorolt szervezetek az e szakasz (2)-(4) bekezdéseinek előírásai alapján nyilatkozhatnak a személyes illetékmentességről.

 

 

vissza a lap tetejére

Bejelentkezés a kisadózó vállalkozások tételes adó (KATA) alá

 

 • 15T101 jelű adatlapon közvetlenül az állami adóhatósághoz bejelentkezők, Szja tv. 3. § 17. pontja szerinti egyéni vállalkozók (ügyvédek),

 • 15T101E jelű adatlapon a már működő, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók,

 • 15T201T jelű adatlapon a már működő kkt., bt., egyéni cég, kizárólag változás-bejelentés keretében.

vissza a lap tetejére

 

 

Bejelentkezés a kisvállalati adó (KIVA) alá

 

 • 15T203KV nyomtatványon, ügyfélkapun keresztül


Évközben történő bejelentés esetén a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a bejelentés hónapjának első napjától kezdődik.

 

vissza a lap tetejére