en en
Adószámmal nem rendelkező
Pmt. és Kit. szerinti kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatás