en en
Utolsó módosítás: 2019.01.17.  csütörtök

Adózási határidők: 2018. október 24.

Kötelezettség 

Bevallás
száma

INDEX
Bevallás  
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (IFRS-ek alkalmazására áttért adózók Tao. tv. 18/D. § (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatása) [naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén]1801T
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben1801M, E, T
Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről1820T
ÁFA-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)1865M2, M3,
E1, E2,
T1, T2
Bevallás játékadóról1878E, T
Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás) 1886

M0, M1, M2,
E1, E3,
T1, T3, T4

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről18A60M1, M2, M3,
E, T
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról1891M, E, T
Bevallás a 2018. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2019. évi illetékfizetési kötelezettségről 1893T
Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről1894E, T
Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére1851E, T
Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2018. év18NETAM3, E2, T2
Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapok különadójáról18P90T
Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J01E1, E2,
T1, T2, T4
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésérőlBEV_J02E1, E2,
T1, T2, T4
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről18J03M, E, T
Negyedéves/éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól18A215E, T
Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, osztalék utáni adót kiváltó adó)18KIVAT
Környezetvédelmi termékdíj 2018. évi negyedéves bevallás18KTBEVM3, E2, T2

Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról

18TFEJLH

 M, E, T

Adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás a termékdíj raktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről

KTRAKT

 E, T

Befizetés  

Turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetése

 

 M. E. T

Kisvállalati adó előlegeT
Biztosítási adóT
Pénzügyi tranzakciós illeték T
Reklámadó (reklám-közzététel megrendelőjének adókötelezettsége)E, T
Távközlési adó befizetéseM, E, T
Általános forgalmi adó befizetése (havi, negyedévi bevalló befizetése) M, E, T
Kulturális adó (havi, negyedévi bevalló befizetése)E, T
Társasági adó előleg befizetése (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget)T
Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget) T
Játékadó befizetése E, T
A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettségeE, T
Népegészségügyi termékadó befizetéseM3, E2, T2
A forgalmazó és a befektetési alap különadójának első részlete (negyede)T
A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetéseE1, E2,
T1, T2, T4, 
Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adó befizetéseM, E, T
CégautóadóM, E, T
Innovációs járulékelőleg befizetése T
Rehabilitációs hozzájárulás előlegeT
Környezetvédelmi termékdíj 2018. III. negyedévi fizetési kötelezettsége

M1, M2, M3,
E, T